Miljö

Det finns de som tror att ett snickeri från en svensk leverantör som enbart tillverkar i massivt svenskt trä och som dessutom - fullt ut x 3 - klimatkompenserar för den skog som åtgår vid vår tillverkning av snickerier skulle bli betydligt dyrare än andra.

Låt oss berätta att det inte är korrekt.

Det är korrekt att vi som enda svenska producent av kök återplanterar TRÄD FÖR TRÄD i samarbete med svenska skogsägare och det är korrekt att vår produktion är strikt och att vi inte erbjuder produkter av fanerade spånskivor eller MDF.
Därmed blir - faktiskt - produktionen inte alls avsevärt dyrare utan istället blir den av högre kvalitet, klimatet mår bättre och våra kunders pengar kapitaliseras.